Direct naar

on-line bestellen

Ons logistieke netwerk heeft een landelijk bereik. Miedema-AGF heeft een modern wagenpark voor geconditioneerd transport. Ons wagenpark voldoet geheel aan de Euro 6 norm. Alle chauffeurs hebben deelgenomen aan een door het EVO georganiseerde cursus “zuinig rijden” en hebben deze cursus succesvol afgesloten. Wij streven ernaar de routes zo efficiënt mogelijk te plannen. Om dit te bereiken gebruiken wij een digitaal routeplansysteem dat de meest efficiënte route berekent. Miedema & Zoon BV draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en het continue verbeteren van beleidsmaatregelen op dit gebied. Wij willen eraan bijdragen om de negatieve effecten van transport op het milieu en de ecosystemen zo veel mogelijk te beperken.


Naast ons eigen wagenpark maken wij nu ook gebruik van een externe transport partner, die eveneens aan de actuele ISO-certificeringsnormen voldoet. Hiermee verhogen wij onze flexibiliteit en is het mogelijk alle orders op tijd bij onze afnemers te bezorgen.


Interne logistiek

Sinds juli 2006 hanteert Miedema & Zoon BV met succes het Digitaal Order Picking systeem. Hierbij wordt een medewerker uitgerust met een polscomputer (scanner). Hij of zij leest van het scherm af welke producten moeten worden verzameld. Elke keer wanneer een product is verzameld, wordt dit gemeld aan het systeem.

Een groot voordeel van het systeem is dat het de efficiency en accuratesse van de orderbehandeling vergroot. Het zorgt er tevens voor dat elke colli voorzien wordt van een sticker die ook het totaal aantal colli voor de afnemer aangeeft. Voor ons een zekerheid dat uw bestelling op de juiste wijze wordt verwerkt.Miedema-AGF kwaliteit smaakt beter

Miedema-AGF heeft een efficiënte logistiek