Direct naar

on-line bestellen

Miedema & Zoon BV is aangesloten bij het Early Warning & Response Systeem (EWRS) voor gewasbeschermingsmiddelen. Dit instituut valt onder de verantwoordelijkheid van het Productschap voor Tuinbouw en controleert AGF producten op gevaarlijke stoffen. Wanneer er sprake is van een norm overschrijding worden de aangesloten leden daarvan op de hoogte gebracht. Wij kopen ook streekproducten in evenals Fair Trade producten.


We hebben een duurzame verwerking van het organisch afval dat vrijkomt bij het bereiden van de diverse groente en fruitproducten. Miedema AGF heeft hierbij gekozen voor OrganicTank, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het afvoeren en verwerken van organisch afval uit de AGF sector.

Door de werking van de tank en de vullingsgraad op afstand te kunnen monitoren, weet OrganicTank precies wanneer de tank bij Miedema AGF geleegd moet worden of dat er onderhoud aan de tank gedaan moet worden. Hiermee reduceren wij het aantal transportbewegingen tot het minimale wat ook een verduurzaming op dat gebied geeft.


Wij streven er naar om zo min mogelijk papier te gebruiken in onze bedrijfsprocessen. De orders worden klaargezet door middel van een scansysteem, wat tegelijkertijd ook de controle op de compleetheid van de bestellingen ten goede komt. De facturen worden digitaal verwerkt en wij ontvangen orders graag digitaal.


Aan ons transport stellen wij hoge eisen, zodoende voldoen onze nieuwe auto’s aan de Euro 6 norm. Het idee hierachter is dat dieselmotoren even schoon worden als de op benzine aangedreven varianten, doordat de norm een lagere uitstoot van roetdeeltjes en stikstofdioxide realiseert. De keuze voor Euro 6 norm in plaats van een elektrisch voertuig is bewust gemaakt, omdat de Euro 6 norm betrouwbaarder is.  


Onze onderneming draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door passende sociale voorzieningen en het vastleggen van rechten en plichten tussen de werkgever en de werknemer in een arbeidsovereenkomst en door middel van een functie- en/of taakomschrijving. Daarnaast geven wij onze medewerkers de mogelijkheid deel te nemen aan een gezondheidscheck, zodat zij naast hun werk ook een gezond bestaan hebben. Miedema werkt met moderne machines om de lichamelijke arbeid te beperken. Ons beleid is gericht op gelijke kansen, het elimineren en voorkomen van discriminatie en achterstelling van werknemers.


Miedema-AGF draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid van onze cliënten, werknemers en direct omwonenden door gebruik te maken van veilige technologieën en werkwijzen. Onze organisatie is altijd voorbereid op eventuele calamiteiten. Ook besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling, naleving en de voortdurende verbetering van beleidsmaatregelen en processen, om zeker te zijn dat onze relaties voldoende informatie krijgen over de beoogde toepassing en productprestaties.

Miedema-AGF kwaliteit smaakt beter

Miedema-AGF heeft een efficiënte logistiek